Scrap metal reception

Vanametalli kokkuost toimub aadressil Marja tn. 7, Tallinn
Lahtiolekuajad: E.-R. 8:30-17:00; L. 9:00-15:00

Reception of ferrous metal ends 15 minutes before closing!!!

Võetakse vastu nii musta kui ka värvilist metalli. Vastuvõtmise hetkel allkirjastatakse vastav leping või akt (juriidiliste isikute jaoks), milles määratakse kindlaks vanametalli koostis ja kaal. Tasu vanametalli eest teostatakse arveldusarvele pangas 15-500 min. jooksul lepingu allkirjastamise momendist või arve esitamise momendist.

Peale vanametalli vastuvõtu firma Motley Group osutab ka metalli kogumise, selle sorteerimise, metallkonstruktsioonide demonteerimise ja tekkivate metallijäätmete väljaveo teenuseid. Kõiki töid firma teostab iseseisvalt ja isiklike tööriistade ja transpordi kasutamisega.

Metallijäätmete kokkuostmise piirang (JäätS §105):

1) Keelatud on jäätmetena kokku osta ilmse kunsti- või ajalooväärtusega metallesemeid.

2) Elektrijuhtme ja kaabli kokkuost jäätmetena on lubatud vaid seadusjärgset turuluba omavalt võrguettevõtjalt, tegevusluba omavalt telekommunikatsioonivõrgu operaatorilt või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena on jäätmed tekkinud.

3) Liiklusmärkide ja teeviitade, maa-aluste kommunikatsioonikaevude metall-luukide ning raudteerööbaste kokkuost jäätmetena on lubatud vaid teehoiutööde tegevusluba omavalt ettevõtjalt, raudteeinfrastruktuuri ettevõtjalt või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena on jäätmed tekkinud.

4) Mootorsõidukite või nende oluliste osade kokkuost jäätmetena on lubatud isikult vaid Maanteeameti või tema volitatud isiku poolt väljastatud tõendi alusel sõiduki arvelt kustutamise kohta või jäätmeluba omavalt ettevõtjalt, kelle õiguspärase tegevuse tulemusena need jäätmed on tekkinud.

Lõigetes 2–4 sätestatud piirangud ei kehti järelevalveasutuse või kohaliku omavalitsuse poolt järelevalve käigus omandatud metallijäätmete müügi kohta.